Παρασκευή, 22 Απριλίου 2016

ΟΙ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ! + Αγ. Λάζαρος - Αγ. Μάρθα - Αγ. Μαρία


ΟΙ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ!

Όλοι εξεπλάγησαν εκείνη την ημέρα, όταν είδαν τον Χριστό μπροστά στον τάφο του Λαζάρου να κλαίει τόσο πολύ συγκινημένος και όλος ο κόσμος είπε: «Καλά, τόσο πολύ τον αγαπάει; Ήταν βέβαια ο αγαπημένος του φίλος».Ο ίδιος λέει στους μαθητές Του: «Ο φίλος μας κοιμάται». Φίλοι του Χριστού ήταν η Μάρθα, η Μαρία και ο Λάζαρος.

-Τι σημαίνει φίλος αλήθεια;
Πρέπει να το μάθουμε, γιατί και ο ίδιος ο Χριστός έτσι μας αποκαλεί: «Υμείς φίλοι μου έστε» (Ιωάννου ιε΄ 14)

-Τι σημαίνει φίλος; 
Το ρήμα «φιλώ» στα αρχαία, σημαίνει αγαπώ. 

-Φίλος λοιπόν, τι σημαίνει; 
-Ο αγαπημένος. Αγαπημένος είναι αυτός που έχει διαλεχτεί, ο διαλεγμένος. Γι’ αυτό και εμείς τους φίλους μας τους επιλέγουμε και σαν φίλους τους αγαπάμε. Το να είσαι φίλος με κάποιον είναι μεγαλείο. Είναι ομορφιά της ζωής. Είναι δώρο Θεού.

Ο Ιησούς αγαπούσε πολύ την Μάρθα, την Μαρία και το Λάζαρο. 
Ήταν οι φίλοι Του!!!

ΕΚΤΥΠΩΣΗ