Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2015

ΕΚΠΟΜΠΗ: Κυριακή της Απόκρεω (Ματθ. κε' 31-46)

ΕΚΠΟΜΠΗ: Η παραβολή του Τελώνου & του Φαρισαίου (Λουκ. ιη' 10-14)

ΕΚΠΟΜΠΗ: Η μετάνοια του Ζακχαίου ΙΕ' Λουκά (Λουκά ιθ' 1-10)

ΕΚΠΟΜΠΗ: Η θεραπεία των 10 λεπρών ΙΒ' Λουκά (Λουκά ιζ' 12-19)

ΕΚΠΟΜΠΗ: Κυριακή μετά των Φώτων (Ματθ.δ' 12-17)

ΕΚΠΟΜΠΗ: Σύναξις Ιωάννη του Προδρόμου

ΕΚΠΟΜΠΗ: Κυριακή προ των Φώτων (Μαρκ. α΄1-8)

ΕΚΠΟΜΠΗ: Χριστουγεννιάτικη συντροφιά

ΕΚΠΟΜΠΗ: Το Μέγα Δείπνο ΙΑ' Λουκά (Λουκ. ιδ΄16-24)

ΕΚΠΟΜΠΗ: Ο άγιος Σπυρίδωνας

ΕΚΠΟΜΠΗ: Η συγκύπτουσα Ι' Λουκά (Λουκ. ιγ' 10-17)

ΕΚΠΟΜΠΗ: Ο άγιος Νικόλαος

ΕΚΠΟΜΠΗ: Η παραβολή του καλού Σαμαρείτη (Κυριακή Η' Λουκά, ι' 25-37)

ΕΚΠΟΜΠΗ: Το Μυστήριο της Μετανοίας

ΕΚΠΟΜΠΗ - Η ανάσταση της κόρης του Ιαείρου (Κυριακή Ζ' Λουκά η' 41-56)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ