Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2014

ΟΠΛΙΣΤΕ ΜΕ ΠΙΣΤΗ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ! ΟΙ ΕΣΧΑΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΟΝΤΑ...ΟΠΛΙΣΤΕ ΜΕ ΠΙΣΤΗ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ! 
ΟΙ ΕΣΧΑΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΟΝΤΑ...

Φωνάζει ο Θεός μέσα από τους Μαθητές Του, μέσα από τους Αποστόλους Του, κάθε φορά, σε κάθε περίπτωση, πως τα έσχατα είναι κοντά. 

Σε κάποιους ανθρώπους είπε ο Πρόδρομος, ότι "ούτε μισός αιώνας δεν θα περάσει και θα βρεθείτε αντιμέτωποι με τον Ψευδοπροφήτη". 

Σε κάποια άλλη ευγενική ψυχή της είπε ο Θεός:

«Το παιδί σου θα το μεγαλώσεις έτσι, για να αντιμετωπίσει τον Αντίχριστο και θα το μεγαλώσεις σαν παραμάνα, λέγοντάς του ότι Εγώ ο Θεός είμαι η πραγματική του Μάνα και Πατέρας και συ μια μέρα θα ευλογηθείς σαν μάνα του δικού Μου μάρτυρα».

Σε άλλη ευγενική ψυχή της είπε:

«Να ετοιμάσεις τα παιδιά σου, γιατί αυτά θα Με κηρύξουν και θα φέρουν με τα λόγια τους και με το κήρυγμά τους εκατοντάδες ψυχές μέσα στην καρδιά Μου».

Αλλά σε όλες τις περιπτώσεις λέει και ξαναλέει, ότι ζείτε τα έσχατα χρόνια, χρόνια σκληρά και δύσκολα. Τέτοια χρόνια, που δεν τα έχετε φανταστεί στο μυαλό σας. Τέτοια χρόνια, που παντού θα επικρατεί ο πόνος, η θλίψη, ο πανικός, το άγχος, η στεναχώρια, η αναρχία και η τροφή θα είναι ελάχιστη...

(απόσπασμα από απομαγνητοφωνημένο κήρυγμα του π. Ελπιδίου Βαγιανάκη)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ